No

Code

Name of project

Project leader

Time

1.

2019.NTM.01

Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách khởi nghiệp hợp tác xã gắn với chương trình mỗi xã mội sản phẩm (OCOP)

 

Research and propose policies for co-operative start-up associated with the One Commune, One Product Program (OCOP)

Prof. Dr Nguyễn Thị Lan

2020

2021

2.

NN.2020.01

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi tôm trong nhà (ISPS) theo công nghệ Nhật Bản ở khu vực Miền Bắc góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững

 

Research on building an Indoor Shrimp Production System (ISPS) according to Japanese technology in the Northern region, contributing to building a sustainable rural development

Dr. Lê Việt Dũng

2020

2021

3.

NTM-2020

Phát triển mô hình làng nông thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậy gắn với phát triển mỗi xã một sản phẩm và góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 

Developing rural village models adapting to climate change in line with the One Commune, One Product Program to contribute to new rural development in the 2021-2025 period.

Dr. Bùi Lê Vinh

2020

2021

4.

ĐT.01/DAKH-01/19-HĐ-ĐTĐL.CN-CNN

Nghiên cứu chế tạo vắc-xin vô hoạt phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

Research and manufacture inactivated vaccine against African swine fever in Vietnam

MSc. Nguyễn Thị Hoa

2020

2022

5.

QG.2020-NVQG-2020/ĐT.02

Khai thác và phát triển nguồn gen một số chủng virus gây bệnh (Porcine parvo virus - PPV, porcine pseudorabies virus - PPR, goatpox virus - GTPV) phục vụ chẩn đoán và sản xuất vắc xin phòng bệnh

 

Exploiting and developing genetic resources of some pathogenic virus strains (Porcine Parvo Virus - PPV, Porcine Pseudorabies Virus - PPR, Goat Pox Virus - GTPV) for diagnosis and production of vaccines

Dr. Lê Huỳnh Thanh Phương

2020

2023

6.

ĐTĐL.CN-21/20

Nghiên cứu cải tạo bò Vàng Việt Nam theo hướng chuyên thịt bằng công nghệ chỉnh sửa gen

 

Research on rehabilitating Vietnamese Golden cows towards meat production by genome editing technology

Dr. Đỗ Thị Kim Lành

2020

2025

7.

QG.2019 - ĐTĐL.CN-74/19

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác dụng ức chế (in-vivo) sự nhân lên của vi rút Dịch tả lợn châu Phi

 

Research on preparations inhibiting (in-vivo) the replication of African swine fever virus

Assoc. Prof. Dr. Bùi Trần Anh Đào

2019

2021

8.

ĐT.02/DAKH-02/19-HĐ-ĐTĐL.CN-CNN

Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhược độc phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

 

Research and development of attenuated vaccine against African swine fever in Vietnam

Dr. Trương Quang Lâm

 

2019

2022

9.

ĐTĐL.CN-76/19

Nghiên cứu lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ học mô tả bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam

 

Clinical, histopathological and epidemiological study describing African swine fever in Vietnam

Assoc. Prof. Dr. Lại Thị Lan Hương

2019

2021

10.

NVQG/2019.ĐT.10

Nghiên cứu khai thác và phát triển 3 giống lúa nếp cẩm (Blau cẩm, Khẩu lếch và Khẩu cảng) cho vùng Tây Bắc

 

Research, exploit and develop 3 varieties of sticky rice (Blau Cam, Khau Lech and Khau Cang) for the Northwest region

Prof. Dr. Phan Hữu Tôn

2019

2023